bg7

O Ingenicusu

Obrazovni centar Ingenicus iz Novog Sada licenciran je od strane ovlašćenog centra PRO-MENS iz Niša. Svi predavači u Ingenicusu poseduju licencu za prenošenje znanja SuanPan mentalne aritmetike. Naši predavači su profesori razredne i predmentne nastave sa iskustvom u radu sa decom, izuzetno posvećeni svom poslu. Cilj našeg rada je da uputimo decu na istovremenu upotrebu obe moždane hemisfere, pružajući im time adekvatnu bazu za kvalitetan lični razvoj. SuanPan otvara vrata potencijalima deteta pri čemu je matematika samo stimulans. Od najranijeg uzrasta upućujemo decu na razvijanje različitih veština koje će moći da primenjuju celog života. Ovo su samo neke od njih:

• veština rešavanja problema
• veština donošenja odluka
• veština dualne pažnje
• alternativni način razmišljanja
• ispoljavanje kreativnosti
• poboljšanje koncentracije I pažnje

Naše najiskrenije uverenje je da će deca koja prolaze program mentalne aritmetike SuanPan u Ingenicusu izrasti u zadovoljne i uspešne ljude ispunjene zdravim samopouzdanjem.

SuanPan u SrbijiCentar PRO-MENS iz Niša započeo je sa radom 2013. godine kao osnivač i vlasnik programa SuanPan mentalne aritmetike u Srbiji. Za nešto više od godinu dana rada, preko 200 dece uspešno je završilo osnovnu obuku mentalne aritmetike.
Uspeh koji učenici mentalne aritmetike u Nišu postižu u školi, vanserijski rezultati dece predškolskog uzrasta na testiranjima za upis u osnovnu školu, a posebno zadovoljstvo dece i roditelja samim programom, nedvosmisleno ukazuju na važnost mentalne aritmetike za razvojni proces dece.

SuanPan u svetuMentalna aritmetika je razvojni program za decu koji se uspešno primenjuje vekovima na Istoku, prvenstveno u Singapuru, Kini, Japanu i Tajvanu. Program SuanPan mentalne aritmetike se sa velikim uspehom primenjuje u Srbiji, Turskoj, Švedskoj, Australiji, Holandiji, Grčkoj i Kipru. Metod SuanPan mentalne aritmetike se izdvaja pre svega po brzini savladavanja veštine mentalne aritmetike. Veština mentalne aritmetike je kompleksan proces, i većina programa širom sveta omogućava savladavanje tehnike za 3-4 godine rada. SuanPan mentalna aritmetika podrazumeva jedinstven pristup, i pored osnovnog rada na računaljci (abakusu) uključuje razne stimulativne aktivnosti (drama na času, igre pažnje i koncentracije…). Aktivnosti koje prate rad na računaljci omogućavaju deci oslobađanje od stresa, jačanje samopouzdanja, koncentracije i imaginacije, što otklanja blokade i obezbeđuje savladavanje veštine mentalne aritmetike za samo 8 meseci.All rights reserved © 2015 SuanPan Mentalna aritmetika Novi Sad | Ingenicus