bg8

SuanPan Mentalna aritmetika


Šta je SuanPan?~ Reč Suan Pan na kineskom jeziku označava abak, računaljku ili kamenu tablu za računanje ~

Mentalna aritmetika je vid izvođenja osnovnih matematičkih operacija isključivo mentalnim putem - bez olovke, digitrona ili bilo kakvih pomagala. Kroz igru i zabavu, Vaše dete će izvoditi matematičke operacije bez greške. Pored toga, razvijanjem brojnih veština kao što su slušanje, opažanje i maksimalna koncentracija dete će steći vrhunsko samopouzdanje i dostići izuzetan nivo mentalnog razvoja.

Program SuanPan mentalne aritmetike

Program SuanPan mentalne aritmetike počinje istovremenom primenom abakusa (računaljke) i auditivnog treninga. Postepeno, uz adekvatnu programsku i metodološku podršku, deca su u mogućnosti da vizualizuju abakus i računanje u potpunosti prebace na misaoni proces. Na taj način, za samo 3 do 5 sekundi, svi učenici mentalne aritmetike uzrasta od 5 do 14 godina su u stanju da daju rešenje za složene aritmetičke operacije poput:
148+46+225-79+162-57 =
468/36 =
780x18 =
6936-1326 =

Na mentalnu aritmetiku ne treba gledati kao na sredstvo uz pomoć kojeg će deca popraviti svoje ocene iz matematike. Treba je videti kao sredstvo koje podstiče način na koji se deca fokusiraju i razmišljaju, koje sjedinjuje i pojačava moć slušanja i razumevanja, koje predstavlja most između vizuelnog i imaginarnog, koje razvija brzinu i tačnost. Naučno je dokazano da mentalna aritmetika utiče na značajno viši nivo pažnje, koncentracije, memorije i kreativnosti, samim tim i na brže i kvalitetnije usvajanje gradiva. Zbog toga je mentalna aritmetika deo standardnog obrazovnog programa u osnovnim školama u mnogim zemljama, kako na Istoku, tako i na Zapadu.
All rights reserved © 2015 SuanPan Mentalna aritmetika Novi Sad | Ingenicus